HTML

Dunakeszi láp

Adjunk esélyt a valóságnak. Írjunk arról, hogyan próbálnak sok pénzhez jutni bizonyos emberek a természetvédelem mögé bújva.

Friss topikok

Linkblog

Archívum

Hogyan hazudjunk lápot, avagy az emberi gátlástalanság története

2010.01.21. 14:41 László43

 

Hazudjunk lápot, avagy az emberi gátlástalanság története!
 
Internetes web oldalakon a közelmúltban megjelent egy hír, amely felkeltette az érdeklődésemet. 2009. november 24-i dátummal az aláírók tiltakoztak a természeti és környezeti értékek semmibe vétele, a törvény kijátszása, lakóhelyük elsilányítása ellen. Felhívták a figyelmet arra, hogy a lápok a törvény erejénél fogva védettek, elpusztításuk természetkárosítás büntettének minősül. Követelték, hogy vizsgálják ki a törvénysértő és korrupció gyanúját felvető eljárás lefolyását, a felelősöket állítsák bíróság elé.
 
Ötven éve ismerem a területet, már gyerekkoromban is sokszor jártam arra, rokonaimnak volt itt földje, de a megjelent képekről nem ismertem rá. Gyerekkoromban ezen a részen szántóföldi művelés volt, de a talaj rossz minősége miatt a téeszes időszakban felhagytak a műveléssel és birákkat legeltettek rajta.
A terület mellett a tsz tőzegbányászatot folytatott, a kibányászott gödrökben feljött a víz, csodálatos élővilág alakult ki, ahová gyerekként nagyon szerettünk kijárni. Ennek azonban sajnos vége lett, ugyanis a 70-es években megjelentek a horgászok és ezt a csodálatos tőzeges, lápos területet birtokba vették, a benne lévő lápi kultúrát megsemmisítették. Először azt hittem, hogy a web oldalakon megjelent hír a horgászokról szól és végre valakik megleckéztetik őket.
Kimentem a helyszínre és akkor láttam, hogy tévedtem, nem róluk szól ez a történet. Ezért úgy döntöttem tájékozódom kik a felhívás aláírói. Megdöbbenéssel láttam, hogy a MÁV Sporthorgász Egyesület is szerepel köztük, akik tönkre tették a Dunakeszi tőzegtavak közel 40 ha-os területét. Emiatti felháborodásomban elhatároztam utána nézek ennek az ügynek, és a vizsgálódás során nagyon érdekes dolgok jutottak a tudomásomra.
Kertész Károly a felhívás első aláírója a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány elnöke, nem más, mint a Dunakeszi Sporthorgász Egyesület elnöke, a tőzeg lápos területet megsemmisítő társaság vezetője, aki most elhivatott természetvédőnek adja ki magát. Ekkor már gondoltam, hogy valami bűzlik ebben az ügyben.
Tájékozódtam a hatóságoknál, a tulajdonosoknál, a horgászoktól és így összeállt a történet arról, hogyan lehet gátlástalanul a hatóság szemet hunyása mellett lápos területet büntetlenül tönkre tenni, majd a hatóságok segítségével elárasztatni a mellette lévő területet, hogy környezetvédőként megjelenve kezdeményezzék láppá nyilávnítását, annak érdekében, hogy a horgásztavak közelében ne létesülhessen semmilyen beruházás.
 
Lássuk a történetet részleteiben:
A tőzegtavak és környezete a gödi Dunamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában volt. A hatvanas, hetvenes években mindennemű engedély nélkül a tőzegtavak partjára hétvégi házakat építettek annak ellenére, hogy ezen a területen nem volt sem ivóvíz, sem csatorna, sem villamos energia ellátás.
A szövetkezet későbbi elnöke a 80-as évek elején szabadulni akart az engedély nélkül magán személyek által birtokolt területtől, a szabálytalan építkezésektől, ezért az egész területet az akkori Dunakeszi Tanács VB kezelésébe adta, amelynek vezetői közül többeknek volt a területen engedély nélkül épített hétvégi háza.
Ettől kezdve felgyorsult a tőzegtavak természetes környezetének tönkretétele. A tőzeg tavakat és a partját kikotorták, majd a kikotort tőzeget a szomszédos ingatlan területén helyezték el. A horgászok a hétvégi házaik körül használt területet bekerítették, majd a telkek vonalában utakat, utcákat alakítottak ki. Ezzel a durva környezetkárosítással senki nem törődött, a hatóságok sem tettek ellene semmit.
A 90-es évek elején a Dunakeszi Tanács VB kezelésében lévő terület a Dunamenti Szövetkezettől a Dunakeszi Önkormányzat tulajdonába került ingyenesen, aki a külterületi legelőket, amelyen a hétvégi házak létesültek, névleges összegekért eladta osztatlan közös tulajdonként a hétvégi házak tulajdonosainak, a földhivatali nyilvántartásban a hétvégi házakat gazdasági épületként feltüntetve.
Ettől kezdve a tőzegbányák környéke “aranybányává” vált. A fillérekért megvásárolt ingatlanokat sokszoros áron eladták a tulajdonosaik, főként budapesti horgászoknak. Nem kellett tehát mást csinálni, mint bátran engedély nélkül építkezni idegen ingatlanon, majd ügyesen kijárni az Önkormányzatnál, hogy a kialakult helyzet rendezése érdekében adják el olcsón a területeket a hétvégi házak tulajdonosainak.
1999-ben Kertész Károly a horgász egyesület nevében együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi Önkormányzattal, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a bevásárló központ létesítését és fejlesztését, valamint a bevásárló központhoz vezető út megépítését a horgászok támogatják. Ezen megállapodás aláírásáért súlyos milliókat adott a bevesárló központ, amelynek felhasználását homály fedi.
Kertész Károly hétvégi háza közvetlenül azon szomszédos ingatlan mellett helyezkedik el, amelyen a bevásárló központhoz vezető út megépítését tervezték, ezért a megállapodás aláírásakor azt a megoldást fogadta el a lehetséges változatok közül, amely nem a saját hétvégi háza közelében, az amúgy is útként szolgáló területen haladt volna, hanem a hétvégi házától legtávolabb eső részen, a most általa lápként definiált területből jelentős részt felhasználva került kialakításra. Érdekes módon akkor fel sem merült benne a láp védelmének gondolata.
Kertész Károly feltehetőleg tudta, hogy az útnak ezen a nyomvonalon történő megépítésével a szomszédos terület vízelvezetése a Mogyoród patak felé megszűnik, így a tőzeg tavakkal közös vízháztartás folytán a horgász tavak vízszintje meg fog emelkedni. Óvatosságból azonban Csáky Péterrel a DINPI képviselőjével 2000-ben előírattatta az útépítés engedélyeztetési eljárása során, hogy a létesítendő új út és a tőzeg tavak közötti szomszédos terület vizét nem lehet elvezetni.
Más módon is gondoskodott Kertész Károly a tőzeg tavak vízszintjének megemeléséről. A tőzeg tavak mellett lévő 24 hektáros bányatóból egy szivornyán keresztül folyamatosan átvezetteti a vizet a tőzegbánya tavakba, ezáltal a tőzeg tavak vízszintjét majdnem a talaj szintjéig megemelte, egyúttal a talaj közös vízháztartása folytán a 322-es út és a tőzeg tavak között lévő területet elárasztotta.
Közben egyik horgásztársa útján aki a Dunakeszi Önkormányzatnál képviselő, kiügyeskedte az Önkormányzat költségén a hétvégi házak elektromos energiával és vízzel való ellátását.
Kertész Károly semmit nem bízott a véletlenre.
Tekintettel arra, hogy mint horgásztársasági elnök a horgásztársaság nevében megállapodást írt alá a polgármesteri hivatallal, azt nem akarta a horgásztársaság nevében megszegni, ezért 100.000,- Ft-os induló vagyonnal 2003-ban létrehozatta a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítványt, amelynek ugyancsak ő lett a kuratóriumi elnöke, ezzel megteremtette a lehetőségét az új szervezettel bármilyen korábbi kötelezettség vállalásával ellentétes támadásainak.
Kertész Károly minden hatóságot gátlástalanul félre vezetett és beadványaiban szemen szedett hazugságokat terjesztett elő. Letagadta a vízpótlást a tőzeg tavakban, személyes érdekeltségét úgy állította be, mintha 1200 ember aggódna egy általa mesterségesen elárasztatott terület sorsáért. Ennek ellenére az általa szervezett demonstráción csak kb. 40 ember jelent meg, beleértve a beszervezett tíz polgári szervezet megjelent képviselőit, a kiváncsiskodókat és a riportereket is.
Kertész Károly nem a környezeti értékek sorsáért aggódik, hanem esetleg amiatt, hogy ha a szomszédos területen fejlesztések történnek, nem lenne tovább lehetősége az általa láthatatlan lápnak titulált területen engedély nélkül a gépkocsijával parkolni, tüzelő anyagát elhelyezni az utca soron lévő horgász társaival együtt.
Tekintettel arra, hogy Kertész Károly a horgász egyesület nevében együttműködést kötött 1999-ben a Dunakeszi Önkormányzattal a bevásárló központhoz vezető út megépítésének támogatására, 2005-ben a Levegő Munkacsoport által az úton történő forgalom lezárása érdekében indított perben az egyezség megkötésekor a Levegő Munkacsoporttal együttműködve már úgy szerepelt, mint a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány elnöke. A forgalom lezárása érdekében is megcsinálták a nagy “cécót” azután békésen megállapodtak, természetesen nem ingyen.
Kertész Károly jól kitervelte, hogy a horgásztavak melletti területet mesterségesen elárasztják, a vizenyős területre majd ráfogják, hogy láp, erre úgy is könnyen “vevők” a környezetvédők. Arra nem számított viszont, hogy lesz egy tapasztalt szakértő, aki nem ül föl nekik, hanem megvizsgálja a terület mesterséges elárasztás előtti állapotát és a talaj összetételét.
Igaz az a közmondás, hogy “Az kiabál akinek a háza ég”. Miután Kertész Károly manőverein a hatóságok átláttak, most a legdurvább támadásra szánta el magát.
Remélem mások számomra sem hiteles annak a Kertész Károlynak a természeti értékek védelme érdekében tett felhívása, aki az egyik legnagyobb környezetromboló egyesület elnöke, és a - tájékozatlanok részére - szalonképesnek tűnő Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány képviselőjeként követeli a felelősök bíróság elé állítását.
Felfoghatatlan az, honnan veszik a bátorságot a gátlástalan környezetrombolók - önös érdekük érvényesítése céljából - egy elismert szakértő megrágalmazásához.
Kertész Károly gátlástalanságán eddigi tevékenysége ismeretében ugyan nem kellene csodálkoznunk, azonban ugyanakkor úgy gondolom dr. Kriska Györgynek egyetemi oktató létére józanabbnak, megfontoltabbnak kellene lennie. Sarkadi Mártont a harmadik aláírót nem ismerem, azonban nem hiszem, hogy fontos lenne egy ilyen levelet aláíró embert megismernem.
 
Végezetül néhány szót a hatóságokról:
Megismerkedve a valós történettel megrendült a bizalmam a magyar környezetvédelmi hatóságokban. Az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem, amelyek valóban kivizsgálást igényelnek és jó lenne megtudni a válaszokat.
A kérdések a következők:
·        A hatóságok hogyan hunyhattak szemet a Dunakeszi tőzegtavak környékén történt súlyos környezetkárosítás felett és miért szabotálták el mindezidáig a tőzegtavak környezetének védetté nyilvánítását annak ellenére, hogy a DINPI a lápterület megállapításának fontossági sorrendjében az elsők között jelölte meg a tőzegtavak környezetének lápkénti védetté nyilvánítását?
·        A DINPI képviselője Csáky Péter vajon miért működött ilyen szorosan együtt Kertész Károllyal a horgászegyesület érdekének képviseletében?
·        A DINPI képviselője miért tiltotta meg a tőzegtavak melletti terület vízelvezetését?
·        Hogyan engedhetik meg a hatóságok, hogy a horgászegyesület tagjai által használt fél ezernél is több hétvégi háznak ne legyen szennyvíz hálózata, csapadékvízelvezetése így a környezetet súlyosan károsítsák és az ivóvíz készletet veszélyeztessék?
·        Miért engedik meg a hatóságok, hogy a tőzegtavakba telepített halállományt folyamatosan tápokkal és konyhai hulladékokkal etessék, felborítva ezzel az élővizek természetes folyamatát?
·        Hogyan fogadhatták el ügyfélként a környezetvédelmi hatósági eljárásban a környék legnagyobb környezetszennyező egyesületét?
·        Miért nem vizsgálták meg a hatóságok a benyújtott panaszok ellenére a terület mesterséges elárasztását, a vízelvezetés megszüntetését, a terület vízháztartásába való durva beavatkozást?
 
Ezt a blogot azért hoztam létre, mert szükségesnek tartom, hogy a dunakeszi lakosok ne csak a valótlanságokon alapuló, hangulatkeltő hőbörgést ismerjék meg, hanem a reális zöldek véleményét is.
 
 

12 komment

Címkék: láp

A bejegyzés trackback címe:

https://dunakeszilap.blog.hu/api/trackback/id/tr971690229

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dunakeszi lakosok 2010.01.23. 11:51:05

Az Auchan ugyanezt a dezinformációra épülő személyes lejárató taktikát alkalmazta a budaörsi mocsárra épülő doboza ellen tiltakozó civil szervezet vezetőjével. Nos, ez most nem lesz sikeres. Többszázan vagyunk aktivisták (nehéz lesz mindenkiről aktát gyártani), többezer ember írta alá a petíciónkat és több százezer emberhez jutottak el a láp képei. Az Auchannak és Dunakeszi önkormányzatának, valamint a beépítési üzletben érdekelt személyeknek azt javasoljuk, addig tegyen le a láp és védőzónája beépítéséről, amíg minden ehhez hasonló övön aluli próbálkozása vissza nem esik a saját fejére. Még abban az időszakban vannak, hogy komoly reputációs károk nélkül, egyetlen józan döntéssel kihátrálhatnak a természetrombolás tervéből. Ha nem teszik, a civilek is sebességet váltanak. Erre Önök felkészülni sem tudnak. Jó emberek vagyunk, jó és hiteles célért fogtunk össze. Meg kívánunk menteni egy mindenkinek saját szemével ellenőrizhetően gyönyörű természeti értéket, amire Önök csak egy aszfalt tepsit és egy sokadik konzumkockát képzeltek. Lehet tagadni a blogíró igazi motivációit, de sokat mond, hogy minden videó alatt és fórumban az Auchan vezetőség helyszíni értekezlete utáni héten kezdtek először érkezni ezek a beírások. Hol volt ez a sok tájékozott ember a lápvédelem több éve, és a jelenlegi hullám 3 hónapja alatt. Csak a vak nem látja hogy ez egy ellenkampány. Visszafelé fog elsülni. Minden valódi tény a beépítés ellen szól, kivéve a financiális érveket.

Kriska György dr. 2010.01.23. 13:18:42

Válasz Kovács László43 levelére:

Kovács László43 hazugságokban bővelkedő, a tájékozatlan olvasó megtévesztésére irányuló levelében név szerinti támadást indított ellenem, ezért nem kerülhetem el a válaszadást.

"...azonban ugyanakkor úgy gondolom dr. Kriska Györgynek egyetemi oktató
létére józanabbnak, megfontoltabbnak kellene lennie."

Kovács László43 fenti megjegyzésére, amelyben kétségbe vonja kompetenciáimat a dunakeszi láp természeti értékének megállapításában, a válaszaim a következők:

1988 óta kutatom a régió, ezen belül is a dunakeszi láp élővilágát. Ennek eredményeként két könyv, egy könyvfejezet, egy multimédiás CD-ROM, egy 60 perces oktatófilm (a film elnyerte a Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérmét a 2001. évi Hungarodidact taneszközvásáron) és harminckét cikk megjelenésében működtem közre szerzőként (lásd: www.kriskagyorgy.extra.hu/).

Mielőtt a dunakeszi láp ügyével foglalkozó cikkemet megjelentettem (www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22761) nemzetközi szinten elismert botanikus és zoológus kollégákkal konzultáltam, hogy teljes szakmai hitelességgel tudjak kiállni a dunakeszi láp fennmaradása mellett. Minden a médiában eddig elhangzott nyilatkozataimért vállalom a szakmai felelősséget és elvárom, hogy ha valaki kétségbe vonja állításaimat, akkor ezt tisztán szakmai alapon tegye meg.

Természetesen emberileg meg tudom érteni, hogy talán egzisztenciális okok miatt bizonyos személyek prókátorai lesznek egy törvénytelen ügynek, ugyanakkor azt nem tűrhetem, hogy ezek a személyek nevemet és szakmai hitelemet a sárba tiporják.

A magam részéről nem osztom azt a sokak által elfogadott véleményt, hogy az internet egy olyan nyilvános pöcegödör, amibe bárki büntetlenül beleengedheti végtermékét.

A szakmaiság és korrektség nevében, tisztelettel: Kriska György

CavanyuSukor 2010.01.23. 15:08:00

A criticalmass oldalán is megtalálható a fenti iromány:

criticalmass.hu/forum/20091101/parkolo-lesz-dunakeszi-lap-helyen

Majd néhány hozzászólás után:

Kovács László43:

"Elnézést kérek mindenkitől, de kénytelen voltam megírni a fenti levelet, mert az állásommal játszottam. Ilyen egy multinál dolgozó alkalmazott élete. De most már felébredt bennem a lelkiismeret és visszavonom az előbb leírtakat, munkáltatómnak is felmondtam. A nagy része kitaláció, hazugság volt, hogy a beruházást elősegítse. Remélem, megértitek..."

No comment.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2010.01.23. 22:25:57

Én az auchan.blog.hu-t ütöttem be, de egészen véletlenül átirányított az server erre az oldalra. :D Gyerekek, ez nagyon átlátszó! :D Komolyan azt hiszitek, hogy meg tudtok kérdőjelezni akadémikusokat és egyetemeket? Derüljön ki az igazság a "zöldekről"? Miért, az OKTVF nem egy zöld hatóság? :D

Ez az Auchan annyira hülye... :D

A criticalmass-en tényleg ott van ennek a bejegyzésnek a szerzője által, hogy:

"Elnézést kérek mindenkitől, de kénytelen voltam megírni a fenti levelet, mert az állásommal játszottam. Ilyen egy multinál dolgozó alkalmazott élete. De most már felébredt bennem a lelkiismeret és visszavonom az előbb leírtakat, munkáltatómnak is felmondtam. A nagy része kitaláció, hazugság volt, hogy a beruházást elősegítse. Remélem, megértitek... - Kovács László43"

beked 2010.01.26. 22:45:08

Mivel a CM-en nem regisztrált felhasználóként irt, igy nem nagyon lehet eldonteni a bocsánatkérést Ő irta-e. Bármelyik, mindegy.
Ez a hazug ellenakció túl későn és túl bénán indult el.
index.hu/belfold/paradicsom/2010/01/26/az_mta_szerint_lapra_epitkezne_az_auchan/

Bocs, ha a tudomány területén jártas embereknek, gyerekkoruk óta ott élő nemfiatal civileknek és a saját szememnek jobban hiszek.

László43 2010.01.27. 20:35:30

@Kriska György dr.:
Hozzászólás dr. Kriska György levelére
Nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne a saját öntömjénezésére felsorolt szakmai tevékenységének bemutatása. A jó bornak nem kell cégér!
De ha már 1988 óta foglalkozik a Dunakeszi láp élővilágával és annyira elhivatott tapasztalt szakember, akkor árulja el, hogyan kerülhette el a figyelmét az a súlyos természetkárosítás 40 hektáros tőzeglápos területen, amelyet a MÁV horgászegyesület tagjai okoztak, amikor a természetileg védett tőzegtavak környékét folyamatosan teljesen beépítették, a tőzegtavakat kikotortatták és a tőzeget engedély nélkül a szomszédos terület mélyedéseiben helyezték el. Írja meg mi az oka annak, hogy most ezzel a horgászegyesülettel együttműködve a horgászok által engedély nélkül épített hétvégi házak melletti 1,5 hektáros területet láppá szeretné nyilváníttatni, amikor az eddig még soha nem szerepelt a védett lápok listáján.
Nevét és szakmai hitelét kizárólag ezzel önmaga tiporta sárba és nem a józanságra, megfontoltságra vonatkozó intelmeim, amelyet ön nem fogadott meg.
Az ön által közölt hasonlat, miszerint az „internet egy olyan nyilvános pöcegödör, amibe bárki büntetlenül beleengedheti végtermékét” ugyan nem szalonképes, de ha már ön erre hivatkozik, akkor nem értem, hogy ön miért nem osztja ezt a véleményt, hiszen ezt tette ön is amikor 2009. november 24-én nyílt levélben fordult társaival internetes fórumon dr. S. Nagy László aranydiplomás erdőmérnökhöz, természetvédelmi, tájvédelmi, igazságügyi szakértőhöz, a magyar természettudományi egyesületek szövetségének alelnökéhez, lejárató levelében.
Az én becsületemet sértő jelzői is az ön által említett gödörbe kerültek, azokat nem fogom kibányászni, hogy eljárást indíthassak ön ellen.

László43 2010.01.27. 20:37:19

Mindenekelőtt rögzíteni kívánom, hogy soha nem dolgoztam egyetlen multinál sem, nem kértem és nem is kérek bocsánatot mindazokért, amiket megírtam.
Nyilvánvalóan csak azoknak állhatott érdekében nevemben ezt a valótlan nyilatkozatot közzétenni, akiknek nagyon kellemetlen volt, hogy megjelent az igazság ezen az internetes fórumon.
Ezzel a körmönfont valótlan – nevemet jogtalanul felhasználva tett – nyilatkozattal le akartak járatni, rontani akarták szavahihetőségemet. Aki ilyenre képes, az ezt csak aljas szándékból teheti, azért, hogy leplezze a valóságot.
Kertész Károly válaszlevelében meg akarta magyarázni, hogy azért építettek nyaralókat a tőzegtavak köré engedély nélkül (nyaralóra egyetlen engedélyt sem adtak ki, csupán csak gazdasági épületekre), hogy megmentsék a védett tőzeglápot. Ezért minden talpalatnyi földet beépítettek a tőzegtavak körül, sőt a hétvégi házaik környékére tujákat és más nem őshonos, tájidegen növényeket ültettek. Építési engedély nélkül idegen ingatlanon építkeztek, kijátszották az építéshatósági előírásokat, az önkormányzattal együttműködve valótlan adatokat jegyeztettek be a telekkönyvi nyilvántartásba, a hétvégi házaikat gazdasági épületként feltüntetve. Ezt nevezi Kertész Károly válaszlevelében rekultiválásnak és igazi természeti értéket jelentő tórendszer létrehozásának.
Kertész Károly a MÁV horgászegyesület és a Tőzegtó Alapítvány elnökeként az ellen szervez tiltakozást, hogy a horgászházak melletti út túl oldalán a szomszédos ingatlanon a tulajdonosa parkolót létesítsen, ugyanakkor pedig saját gépkocsiját ő maga is a többi (1200) horgásszal együtt ezen a láppá nyilvánítani kívánt területen a tulajdonos engedélye nélkül parkolja. Kertész Károly állítása szerint a tőzegtavak környékén 1200 ember tölti a szabadidejét. Ezek az emberek autóikkal közvetlenül a tőzegtavak környékén parkolnak, azokkal a tőzegtavak körül és között létesített utakon közlekednek, sőt a hétvégi házaikhoz felhasznált építőanyagot is ezeken az utakon szállították tehergépkocsikkal. Most éppen azt követelik az, hogy ezeket az utakat az önkormányzat lássa el szilárd útburkolattal.
Egyetértve azzal, hogy a multinak szigorúan be kell tartania fejlesztései során a környezetvédelmi előírásokat, a horgászok sem építhetnek a törvényi előírások megsértésével engedély nélkül környezetrombolóan hétvégi házakat és nem szennyezhetik folyamatosan a védett tőzegtavak környékét.
Ki hiszi el Kertész Károlynak, hogy a hétvégi házak zárt szennyvíztárolóval rendelkeznek, amikor nincs is szennyvízszippantó tevékenység még Dunakeszi környékén sem.
Kertész Károly azt is szépen megmagyarázza, hogy ételhulladékokkal nem etetik a halakat, a krumpli, a kenyér, a főtt kukorica szerinte nem az és ezzel a módszerrel nem lehet szerinte halat fogni. De vajon a másik 1200 ember is így gondolja?
Arról természetesen nem beszél, hogy mennyi halat telepítenek a tőzegtavakba évente és milyen tápokkal etetik őket.
A tőzegtavak vízpótlását a MÁV sporthorgász egyesület – Kertész Károly magyarázkodása ellenére – vízjogi üzemeltetési engedély nélkül végzi és nem kell vízügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy megítéljük Kertész Károly kirohanása miszerint „mesterségesen feltöltjük a tavakat és a vele szomszédos lápot, műszakilag lehetetlen, ostoba, minden valós alapot nélkülöző vádaskodás”, finoman szólva nem felel meg a valóságnak.
A vízáteresztő művön keresztül a tőzegtavakba kerülő víz nem tud a hivatkozott bukó zsilipeken keresztül az Óceán árokba leeresztődni, ugyanis azok el vannak tömődve és az Óceán árok sincs olyan állapotban, hogy azon a víz a Mogyoród patakba levezetődhessenek. Az Auchan kért és kapott engedélyt az Óceán árok nyomvonalának és partjának rendezésére, azonban ezt a Kertész Károly vezette horgászegyesület megtámadta. Ezt azzal a szándékkal tette, hogy az Óceán árok szabálytalan és funkciójának nem megfelelő állapotát megtartsa, hiszen így a tőzegtavakba mesterségesen vízpótlásként bejutó vízmennyiség nem tud levezetődni és a tőzegtavak vízszintje megemelkedik.
Kertész Károly saját személyével kapcsolatosan is hosszasan magyarázkodik válaszlevelében.
Mindenki tudja – tisztelet a kivételnek -, hogy Magyarországon azért hoznak létre és működtetnek alapítványokat, hogy az adózatlan tevékenységükből az alapítványokat működtetők a bevételeket ügyesen kicsordogáltassák, figyelemmel arra is, hogy az alapítványnak nonprofit szervezetnek kell lennie.
Megható, ahogyan saját magáról Kertész Károly megállapítja, hogy a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítványnál végzett kuratóriumi elnöki munkájának sikeressége alapján kérték fel a MÁV Sporthorgász Egyesület vezetésére. Tekintettel arra, hogy Kertész Károly állítása szerint a két tisztség gyakorlása igen sok munkával jár, azt nyilván nem ok nélkül vállalja.
Kertész Károly állításával ellentétben az a horgászegyesület nem lehet közhasznú, amelynek tagjai tönkre tették a természeti védettséget élvező területet, beépítették engedély nélkül hétvégi házakkal és az egyesület egész tevékenységét a tagok egyéni érdekeinek rendeli alá.
A Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány környezetvédelmi- és gyermeksport tevékenysége csak a nevében jelenik meg, kiemelten közhasznú volta a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesülettel való összefonódása (közös elnök, alapítványi kuratóriumi tagok horgászegyesületi tagsága) miatt eleve megkérdőjelezhető.
Kertész Károly állításával ellentétben az Önkormányzat az Auchan és a MÁV Sporthorgász Egyesület között kötött együttműködési megállapodást a Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány nem írta alá.
A Kertész Károly által vázolt kitaláció - miszerint az ex lege védett területek elválasztásának meghiúsítása érdekében került sor annak a nyomvonalnak az elfogadására, amely Kertész Károly hétvégi házától legtávolabb vezetett -, soha a tárgyalások során nem merült fel.
Kertész Károly – saját elismerése szerint is – támogatta a bevásárló központ építését, fejlesztéseit, miután a bevásárló központot megközelítő út építése az együttműködési megállapodás alapján nem a hétvégi háza közelében történt, valamint az Auchan sok millió forintot fizetett ki a Kertész Károllyal történt megállapodása alapján, amelynek címzettje és felhasználása nem ismert és Kertész Károly erről nem mesél, hanem következetesen hallgat.

Kovács Lászó43

KurtiGabor 2010.01.27. 23:25:11

Tisztelt Kovács László!

Ön megkísérli lejáratni Kertész Károlyt, amitől a legnagyobb siker amit remélhet, hogy ez sikerül. De mi nem Kertész Károlyt védjük, hanem a lápot. A horgászegyesület elnöke felőlünk Josip Broz Tito is lehetne. A petíciót már 3000 ember írta alá, akik nem is ismerik Kertész Károlyt. Önt azonban egyre jobban megismerni. Hibákat vét az érvelésében, szemtanúkat kérdőjelez meg. Messziről jött ember azt mond amit akar, most azonban mellétrafált.
Ezt állítja:
"Más módon is gondoskodott Kertész Károly a tőzeg tavak vízszintjének megemeléséről. A tőzeg tavak mellett lévő 24 hektáros bányatóból egy szivornyán keresztül folyamatosan átvezetteti a vizet a tőzegbánya tavakba, ezáltal a tőzeg tavak vízszintjét majdnem a talaj szintjéig megemelte, egyúttal a talaj közös vízháztartása folytán a 322-es út és a tőzeg tavak között lévő területet elárasztotta."

Kertész Károly 2000 februárja óta vezeti a horgászegyesületet, nekünk azonban már a 90-es évekből is van légifotónk, amin kiválóan látszik a láp és a láptavak, pontosan a mai állapotukban:

criticalmass.hu/files/lapregilegi1.jpg
<img src="http://criticalmass.hu/files/lapregilegi1.jpg">

Pólópokol - David · http://polopokol.hu 2010.02.02. 08:47:57

Rettentő kínos ám, hogy az Auchan már ellenblogot is próbál írni a témáról, csak hogy valahogy összezavarja a közvéleményt, ehelyett az történik, hogy nagy nyilvánosság előtt látványosan tökönrúgja magát.

Tisztelt Auchan!

Sokkal jobban jár az áruházlánc azzal, ha felhagy az építkezés tervével, mintha egy napja regisztrált felhasználók hamis videókat töltenek fel a youtube-ra, illetve egy hete regisztrált felhasználók egy bejegyzéses blogokat írnak.

Azt el kell ismernem, hogy a próbálkozás nem rossz, csak még egy kicsit tanulni kellene az internetes kommunikációs csatornák használatát.

A magam részéről azért a továbbiakban is bojkottálni fogom az Auchant, és minden ismerősömet ugyanerre buzdítom.

Üdvözlettel,
Magyar Dávid

PPJ · http://greenr.blog.hu 2010.02.03. 18:16:01

Gáz! Nagyon Gáz! :D
Pláne mivel ez a téma természettudományosan igazolható, magyarán leszarjuk a magánvéleményed, amit mutatnak a műszerek, az van. Honnan jön a víz? Hidrológus megmondja. Milyen növények? Botanikus megmondja. Láp-e? Geológus megmondja. Mikor alakult ki? Történeti földrajzos megmondja.

Úgyhogy béna ez a blog!

SzilvágyiJános 2010.05.18. 11:34:10

szeretném leszögezni, hogy Kertész Úr nem a barátom, és a horgászegyesület évi közgyűlésén nem rá szavaztam, de a blog csak részigazságokat tartalmaz és tele van hazugsággal. pl "Közben egyik horgásztársa útján aki a Dunakeszi Önkormányzatnál képviselő, kiügyeskedte az Önkormányzat költségén a hétvégi házak elektromos energiával és vízzel való ellátását."
1992 óta van házam az említett területen. villany már akkor is volt, vezetékes víz pedig nincs, mindenki saját kutat furat amennyiben vízzel akarja ellátni a hétvégi házát. Tény 4 éve az önkormányzat az utcákon kiépítette a KÖZVILÁGÍTÁST.
más:"Dunakeszi Önkormányzat tulajdonába került ingyenesen, aki a külterületi legelőket, amelyen a hétvégi házak létesültek, névleges összegekért eladta osztatlan közös tulajdonként a hétvégi házak tulajdonosainak, a földhivatali nyilvántartásban a hétvégi házakat gazdasági épületként feltüntetve." minden tóra igaz a parttól 2 méter szélességben lévő terület az önkormányzat tulajdona, és azt a horgászházak tulajdonosai bérlik az önkormányzattól.
Egyéb csúsztatásokkal és részigazságokkal van tele az írás, és aki ezt írta az vagy bértollnok, vagy.. inkább nem is írom le amit gondolok

szaddam58 2011.10.15. 19:31:24

"Egyéb csúsztatásokkal és részigazságokkal van tele az írás, és aki ezt írta az vagy bértollnok, vagy.. inkább nem is írom le amit gondolok."
Én leírom Szilágyi úr: Ez a Kovács43 egy tájékozatlan,rosszindulatú francia seggnyaló.